Skontaktuj się z nami, a później zamieszkaj u nas!

801 007 314

e-mail: biuro@zamieszkajunas.pl
tel. kom: 730 286 712

Tu zamieszkaj!
Region

Powiat Bialski to trzeci pod względem wielkości powiat ziemski w Polsce. Największym miastem jest Biała Podlaska a po niej Międzyrzec Podlaski i Terespol. Znakomicie położony pomiędzy trzema krainami geograficznymi: Podlasiem, Mazowszem i Polesiem.

Kto choć raz zawitał w nasze strony, ten nieustannie pozostaje pod urokiem bogactwa i róznorodności Południowego Podlasia.

 

Tadeusz Łazowski - Starosta Bialski

 

Tu zamieszkaj!

Historia powiatu Bialskiego jest bardzo krótka. Powstał on w wyniku reformy administracyjnej  kraju w 1999 roku. Jest jednym z 379 powiatów w Polsce i jest największym powiatem województwa lubelskiego. Tworzy go 17 gmin wiejskich i 2 miejskie: Międzyrzec Podlaski i Terespol. Liczba ludności, która zamieszkuje powiat to około 114 tysięcy osób. Tak jak w przypadku Białej Podlaskiej, przygraniczne położenie powiatu determinuje jego rozwój i kształt. Ruch graniczny z sąsiednią Białorusią obsługują trzy przejścia drogowe w Kukurykach, Terespolu i Sławatyczach, jedno przejście kolejowe w Terespolu a także nowoczesny Terminal Samochodowy w Koroszczynie i największy w Polsce zespół lądowych urządzeń przeładunkowych w Małaszewiczach.Turystyka i zabytki

 

Największym walorem krajobrazowym powiatu jest przełomowa dolina rzeki Bug. Dzika i nieuregulowana tworzy liczne starorzecza, dopływy, oczka wodne, a także piaszczyste skarpy sięgające 60 metrów wysokości. Występuje niezwykłe bogactwo roślinności i zwierząt. Dominującymi gatunkami drzew są sosna, dąb, olcha czarna, a także modrzew, brzoza, lipa i klon. Do niezwykle cennych roślin na skalę europejską należą sasanki i storczyki. Tereny te są ostoją zwierzyny łownej: łosi, saren, jeleni i dzików. Występują tu też gatunki chronione, takie jak wydra i bóbr. Żyje tu ponad 140 gatunków ptaków. Z tego powodu w roku 1994 utworzono Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” obejmujący swym zasięgiem również część województwa mazowieckiego. W parku znajduje się 6 rezerwatów przyrody. Najbardziej urokliwe to „Szwajcaria Podlaska” i „Zabuże”. Zachowały się tam ciekawe zespoły dworskie i pałacowe otoczone parkami. Dużą atrakcją turystyczną są pomniki przyrody, takie jak na przykład „Dąb Miłości”- kilkuset letnie drzewo o obwodzie pnia 575 cm rosnące w okolicy Leśnej Podlaskiej. Przez wieki tu na Podlasiu krzyżowały się kultury i religie wschodu i zachodu. Większość zabytków ma więc taki charakter . Najbardziej znane to Sanktuarium Królowej Podlasia w Kodniu, Sanktuarium Męczenników Podlaskich i cmentarz unicki w Pratulinie, Sanktuarium Prawosławne w Jabłecznej, a także cmentarz mahometański w Studziance. Jednak najbardziej znaną i otoczoną międzynarodową sławą jest najstarsza w Polsce Stadnina Koni w Janowie Podlaskim. To tam co roku odbywają się słynne na cały świat aukcje koni czystej krwi arabskiej. Z roku na rok powstają liczne hotele, zajazdy pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne. Wielką sławą cieszy się „Uroczysko Zaborek” koło Janowa Podlaskiego oraz dwór „Zaścianek” w Neplach.

 

Sport i rekreacja

 

Baza sportowo-rekreacyjna jest również mocnym punktem powiatu. Liczne nowoczesne hale sportowe, boiska i bieżnie lekkoatletyczne istnieją praktycznie przy każdym Zespole Szkół. Ułatwiają one działalność sportową dzieciom, młodzieży i dorosłym. Większość imprez sportowych organizuje Bialski Szkolny Związek Sportowy oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. Do najbardziej znanych należy Międzynarodowy Bieg Sapiehów w Kodniu. Na koniec warto wspomnieć o trzech kąpieliskach utworzonych na terenie powiatu. Szczególnie w wakacje okupowane są zbiorniki wodne w Międzyrzecu Podlaskim, Chotyłowie i Kobylanach.

 

Kultura

 

Powiat Bialski to przede wszystkim kultura ludowa. Licznie działają kapele folklorystyczne, zespoły śpiewacze i obrzędowe. Są tu także przedstawiciele ginących zawodów: kowale, koronkarze, hafciarze, zdobnicy. Ogromnym potencjałem w tej dziedzinie są więc przede wszystkim ludzie, których ukształtowała tradycja, religia i wielokulturowość tych stron. To także wspaniała architektura. Tylko tu znajdziemy bielone domy kryte strzechą, drewniane wiatraki i małe wiejskie kościółki. Ale to nie wszystko. W malowniczo położonym dworku koło Romanowa znajduje się Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. To tam młody pisarz spędzał swoje dzieciństwo i część dorosłego życia. W dworku organizowane są liczne koncerty i wystawy. Od kilkudziesięciu lat wielką popularnością cieszy się Ogólnopolski Konkurs Literacki noszący imię pisarza. Działalność w powiecie tworzą liczne domy kultury, zarówno te duże w miastach jak i te małe, wiejskie. Najbardziej znane imprezy kulturalne oprócz wspomnianego konkursu to: Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, Biesiada Nadbużańska w Sławatyczach i Podlaski Festiwal Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej.

 

 

 Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.powiatbialski.eu/starostwo/