Skontaktuj się z nami, a później zamieszkaj u nas!

801 007 314

e-mail: biuro@zamieszkajunas.pl
tel. kom: 730 286 712

Powstała szkoła strażaków

W Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej,  porozumienie o powołaniu do życia pierwszej w Polsce szkoły policealnej kształcącej techników pożarnictwa. Są duże szanse, że nabór szkoła przeprowadzi jeszcze w tym roku. To szansa zarówno dla młodych ludzi z regionu jak i dla emerytów słóżb mundurowych. Przekażcie swoją wiedzę młodym. Strażacy Regionu Bialskiego osiągają rok rocznie znakomite wyniki.

W gabinecie starosty Tadeusza Łazowskiego podpisane zostało porozumienie, parafowane prócz starosty także podpisami: Jacka Brdulaka, przewodniczącego Rady Programowej Studium Celnego oraz Tadeusza Kucharuka, prezesa RECTUS - WOC.

Podjęta inicjatywa jest możliwa do zrealizowania tylko przy współpracy partnerów reprezentujących władze samorządowe, w tym konkretnym przypadku również władze OSP, instytucje edukacyjne, przy poparciu konstruktywnie nastawionych osób i instytucji, w tym także polityków reprezentujących nasz region. Błogosławieństwo udzielili posłowie Franciszek Stefaniuk i Stanisław Żmijan.

Powodzenie inicjatywy będzie doskonałą promocją regionu a także instytucji uczestniczących w realizacji i osób i instytucji wspierających. Przesłanką powodzenia jest doświadczenie i zaangażowanie instytucji i osób uczestniczących się realizacji projektu i jego wspierania. Projekt jest także okazją do pokazania dorobku Powiatu Bialskiego dla szerokiej rzeczy internautów w tym mieszkających poza granicami kraju, a emocjonalnie związanych z Podlasiem. Swoje wsparcie dla powołania szkoły do życia deklarują, oprócz wspomnianych wyżej osób także: st. bryg. Stanisław Fijałkowski - wykładowca Studium Celnego, Magdalena Winogradow - dyrektor Studium Celnego, Andrzej Sprycha - wicedyrektor Studium Celnego oraz Waldemar Czernicki - redaktor naczelny Kwartalnika Celnego.

Obecnie na terenie Powiatu Bialskiego funkcjonują trzy jednostki zawodowe Państwowej Straży Pożarnej (Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski i Małaszewicze) to ponad 150 zawodowych strażaków. Funkcjonuje też 148 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w regionie z ponad 5 tys. ich członków. Utworzenie placówki kształcącej techników pożarnictwa to wzmocnienie szans ludzi z Podlasia w celu podniesienia ich kwalifikacji a przez to znalezienia pracy w służbach straży pożarnej.

 

Zdjęcia do artykułu
Powstała szkoła strażaków
Najczęściej czytane
Zumba szał w Białej Podlaskiej
Region posiada młode talenty - decenia je
Powstała szkoła strażaków
Zdrowa regionalna żywność - produkcja i promocja
X Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów
Ostatnio dodane
Zumba szał w Białej Podlaskiej
Zdrowa regionalna żywność - produkcja i promocja
Region posiada młode talenty - decenia je
Powstała szkoła strażaków
X Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów